น้ำหอม Ck One Summer 2015 EDT

น้ำหอม Ck One Summer 2015 EDT 100ml พร้อมกล่อง   น้ำหอมแท้  น้ำหอม น้ำหอมผู้ชาย น้ำหอมผู้หญิง

CK One Summer 2015 เป็นน้ำหอมเวอร์ชั่นใหม่ของ Calvin Klein น้ำหอมต้อนรับหน้าร้อนตัวใหม่สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงสามารถรับรู้ถึงอารมณ์แนวการพักผ่อนที่ดีที่สุดในช่วงหน้าร้อนของปี 2015 น้ำหอมตัวใหม่ของ CK แสดงให้ผู้ใช้มีความรู้สึกสดชื่น อบอุ่น สดชื่น และมีความสุข เหมาะสมกับหน้าร้อนปี 2015

กลิ่นหอมอันโด่ดเด่นของ CK One Summer 2015 นี้ประกอบด้วย จิน, โทนิค, มะนาว, เปลือกเลม่อน-กลิ่นออกไปทางมะนาว, จูนิปเปอร์, เบอร์รี่, และแตงโมง ยังมีกลิ่นหอมกลางๆประกอบด้วยกลิ่นหอมของ CK One Summer 2015ได้แก่ โป๊ยกั๊ก, ขิง, และแตงโม ปิดท้ายด้วยการผสมผสานของส่วนประกอบน้ำหอมคือ อำพัน, แพทซูลี่, มัสค์, และกลิ่นไม้

CK One Summer 2015 มีตัวขวดและกล่องอันโด่ดเด่นให้ความรู้สึกแบบหน้าร้อนที่มีชายหาดสีขาว ทะเลสีครามสดใส โดยการไล่ระดับของสีขาวที่เป็นตัวแทนของทรายจากล่างขึ่นไปเป็นคลื่นน้ำสีครามไปจนถึงสีสันของเกาะกลางทะเล ทำให้คุณรู้สึกถึงฤดูร้อนอันสดชื่น สดใสได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวขวดออกแบบโดย Fabien Baron

Perfume Pyramid

Top Notes
Gin Tonic Water Lemon Lemon Peel Juniper Berries Watermelon Lime

Middle Notes
Star Anise Ginger Cucumber

Base Notes
Amber Patchouli Musk Woody Notes

 

Main Notes According To Your Votes

Lemon50
Gin40
Tonic Water35
Cucumber33
Juniper Berries22
Watermelon16
Musk13
Woody Notes11
Ginger5
Star Anise4
Amber1
Patchouli1

 

Antibody test could detect Alzheimer’s at preventable stage

antibody test that can accurately detect the presence of Alzheimer’s disease before symptoms appear may soon be available, according to researchers from the Rowan University School of Osteopathic Medicine. It would give physicians an opportunity to intervene at the earliest, most treatable stage.
[blood test]
Antibodies in the blood reflect our total health experience.

Today, there is no definitive FDA-approved blood test forAlzheimer’s disease, which affects an estimated 5.3 million Americans, and is among the top 10 causes of death in the US.

The research is presented this week by Dr. Robert Nagele, PhD, at the American Osteopathic Association’s Osteopathic Medical Conference and Exposition (OMED15) in Orlando, FL.

It explains how autoantibodies act as blood-based biomarkers in order to detect numerous diseases and identify the stage to which a disease has progressed.

The work is based on the premise that thousands of autoantibodies are present in human blood. These specifically bind to blood-borne cellular debris generated by organs and tissues all over the body.

Each person has their individual profile

An individual’s autoantibody profile depends on age, gender and the presence of specific diseases or injuries. Diseases cause characteristic changes in autoantibody profiles that, when detected, can serve as biomarkers that reveal the presence of the disease.

In Alzheimer’s disease, the brain begins to change years before symptoms emerge. Detecting antibodies at the preclinical stage would give patients an opportunity to work with physicians to make lifestyle changes or receive available treatments before symptoms appear, which could help to avoid or delay the most devastating symptoms.

While the cause of Alzheimer’s remains unknown, it is clear that maintaining a healthy blood-brain barrier is a critical preventative measure. Diabetes, high cholesterol, high blood pressure, stroke and being overweight all have a negative effect on the vascular system.

As blood vessels in the brain weaken or become brittle with age, they begin to leak, which allows plasma components including brain-reactive autoantibodies into the brain. There, the autoantibodies can bind to neurons and accelerate the accumulation of beta-amyloid deposits, a hallmark of Alzheimer’s pathology.

New anemia treatments expected from major red blood cell discovery

unexpected result in a lab experiment could be a big step forward in the battle against anemia. The serendipitous discovery of a new way to trigger red blood cell production also reveals a surprising role for dendritic cells, a type of immune cell that was not thought to be involved in red blood cell production.
Red blood cells
The researchers accidentally discovered a previously unknown way to trigger production of red blood cells that could lead to new treatments for anemia.

The team that did the work, led by Thomas J. Braciale, a professor of pathology and microbiology at the University of Virginia School of Medicine in Charlottesville, describes the discovery in The Journal of Clinical Investigation.

The discovery came about during a routine lab experiment where the team was investigating the role of dendritic cells in the lungs.

Anemia is a condition where the number of red blood cells – or their ability to carry oxygen – is insufficient for what the body needs. How much oxygen the body needs varies by age, gender, altitude, smoking and pregnancy status.

Iron deficiency is the most common cause of anemia. The condition can also arise as a result of chronicinflammation, parasite infections, inherited disorders and nutritional deficiencies in folate, vitamin B12 and vitamin A.

Severe anemia is linked to fatigue, weakness, dizziness and drowsiness. Pregnant women and children are particularly vulnerable. The World Health Organization (WHO) global estimate for 2011 suggests anemia affects around 800 million children and women.

Anemia can also affect people with diabetes and people with kidney disease or cancer. Chronic anemia is particularly prevalent in older adults.

Post-surgery anti-heartburn med use increases risk of death

e antacids taken by about 50% of hospital patients may increase the risk of a deadly infection, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine.
[woman in hospital]
Inpatients who use PPIs may have a greater risk of a deadly infection.

Doctors in the hospital commonly prescribe acid-reducing drugs, called proton-pump inhibitors (PPIs), to reduceheartburn or prevent bleeding in the stomach or gut. But the danger posed by the drug may be greater than that posed by bleeding.

Efforts are already being made to decrease the use of PPIs, but it is difficult because they are built into many of the rules of thumb that guide hospital care.

For example, a patient who receives high-dose steroids in the hospital may automatically be prescribed a PPI to prevent the GI bleeding that steroids can cause.

The research team, from the University of Michigan, created a computer simulation model based on real-world risk and benefit data to achieve a result that would otherwise have required a clinical trial of 64,000 patients.

It showed that 90% of hospital inpatients who were first prescribed these drugs in the hospital have a higher chance of dying when taking them, compared with not taking them.

Moreover, for around 80% of patients already using PPIs when they arrive at the hospital, continued use may slightly increase the possibility of a fatal outcome.

What makes it risky?

Infections such as pneumonia and Clostridium difficile (C. difficile) can result when acid in the stomach is reduced. Both infections pose a danger in hospitalized patients who develop them.

It is thought that pneumonia can occur when acid production is suppressed, because more bacteria will develop in the stomach and throat, which may then enter the lungs.

Test results of fingerprick blood vary from drop to drop

ew study suggests health care professionals should be cautious when using measurements from a single drop of fingerprick blood. The researchers say to achieve consistent test results, as many as six to nine drops of blood should be combined.
finger with drop of blood
The researchers showed that results varied significantly from drop to drop in fingerprick blood tests.

The study, published in the American Journal of Clinical Pathology and believed to be the first of its kind, is the work of two bioengineers at Rice University in Houston, TX – Rebecca Richards-Kortum, a professor of bioengineering and of electrical and computer engineering, and one of her students, Meaghan Bond.

The study shows that measurements from a single drop of blood are highly variable. The finding is important, say the authors, because devices that use only one drop of blood to give test results are becoming increasingly available.

The study came about because of work Bond was involved in helping to develop new, low-cost tests for anemia, platelet and white blood cell counts.

The most accurate way to test for these properties is to draw blood from a vein and send it to a lab.

But sometimes, such as in low-resource settings, results are needed more rapidly, or the health professional is not trained to draw vein-blood, or there is no lab. In such settings, there is a higher reliance on fingerprick tests.

Bond noticed there was wide variation in some of the benchmark tests they were performing using hospital-grade blood analyzers to gauge the accuracy of the new technologies for fingerprick tests.

But the authors could not determine whether this problem was a result of the experiments themselves or actual variations in the properties of the blood droplets – such as amount of hemoglobin, platelets and white blood cells.

Results varied significantly from drop to drop

For their study, the researchers tested six droplets of blood (20 microliter droplets) drawn in succession from each of 11 donors.

Drawn in succession means that the droplets came from the same fingerprick. The researchers note they also followed best practice to ensure accurate results. For example, they wiped away the first droplet to remove traces of disinfectant, and they did not squeeze or “milk” the finger.

The researchers also ran another test with a separate set of donors to check whether the minimum droplet size made a difference. And they checked all the results against blood taken from donors’ veins.

The results showed that hemoglobin content, platelet count and white blood cell count varied significantly from drop to drop.

Bond says they were surprised by some of the results. For example, “in some donors, the hemoglobin concentration changed by more than two grams per deciliter in the span of two successive drops of blood,” she adds.

She notes that it is important for health care professionals to understand that different protocols can affect the results of fingerprick tests, and also how the results of the same test can vary in the same patient.

While acknowledging the importance and usefulness of fingerprick blood tests – particularly in low-resource settings – Bond urges that:

Coconut oil effective against Candida fungal infection

ndida albicans is part of the normal gut microbiome in humans and animals, but when the fungus gets out of balance in the body, it can cause infection. Though antifungal medications are sometimes used, a new study suggests coconut oil may be an effective treatment.
Coconut oil
Coconut oil has been shown to be effective against C. albicans infection in mice.

The study – led by Prof. Carol Kumamoto, PhD, from Tufts University in Massachusetts – is published in the American Society for Microbiology’s journal mSphere.

She and her colleagues explain that in people with compromised immune systems – such as cancer patients, transplant patients, premature infants and sometimes the elderly – C. albicans can leave the gut and enter the bloodstream, where it can cause deadly infection, affecting the kidneys, liver, spleen, lungs, brain and heart valves.

They note that nearly half of patients with systemic C. albicans infection will die from it.

“People who get this disease are very sick and generally in the hospital,” says Prof. Kumamoto. “Candida is one of the most common causes of bloodstream infections in hospitalized patients.”

Although the current first line of defense is to use antifungal drugs, the researchers explain that they can contribute to the emergence of drug-resistant strains, so clinicians are cautious about using them.

Previous in vitro studies have shown that coconut oil has antifungal properties; because changes in the amount and type of fat can alter gastrointestinal microbiota, the team designed an experiment involving different high-fat diets and their effect on the guts of mice.

น้ำหอมแท้

              เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำหอมที่เราซื้อมาเป็น ของแท้ จะทำยังไงถึงจะรู้ว่าน้ำหอมของแท้รึเปล่า ร้านขายน้ำหอมมีเต็มไปหมด แต่สิ่งที่ต้องการคือ น้ำหอมของแท้ หลายๆคนก็เข้าไปซื้อที่เค้าเตอร์ห้างเพื่อความสบายใจและมั่นใจว่าได้ น้ำหอมแท้ แต่ราคาในเค้าเตอร์ห้างก็ใช่ว่าจะสามารถซื้อได้ทุกคน หรือ ซื้อได้ทุกกลิ่นที่เราต้องการ แต่ร้านที่ไม่ใช่เค้าเตอร์ห้างก็มีน้ำหอมของแท้มาขายราคาก็ถูกแสนถูก เพราะฉนั้นเราต้องมาหาวิธีดูว่าน้ำหอมของแท้100%วิธีดู น้ำหอม ของแท้

1. ซีลพลาสติก
น้ำหอมของแท้ 80-90% มีซีลพลาสติก ซึ่งกาวที่ใช้ซีลพลาสติกก็มีความพิเศษ กาวที่ว่านี้จะมีความ ใส ใสมากๆ กาวนี้ปลอมยากมาก การติดกาวแต่ล่ะแบรนด์ก็ต่างกันถ้ามองดีๆจะเห็น เช่น DKNY จะติดกาว เป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า
และการซีลพลาสติกของแต่ล่ะแบรนด์ก็มีความแตกต่างกัน เราสามารถเข้าไปดูในเค้าเตอร์ห้างหรือสอบถาม http://www.thaiperfumeshop.com/ ก็ได้

2. กล่อง
น้ำหอมของแท้ ทุกแบรน์ ต้องมีสิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม กล่อง กระป๋อง พลาสติกทำเป็นกรอบ ในเมื่อแต่ล่ะแบรนด์มีความแตกต่าง ฉนั้นเราต้องไปหาดูก่อนว่ากล่องมันควรเป็นแบบไหน

3. ตัวหนังสือ
น้ำหอมของแท้ ต้องมีตัวหนังสือที่คม ยี้ห้อชัดเจน แม้ว่าตัวหนังสือจะเล็กขนาดไหนก็ต้องอ่านได้ชัด ไม่เลือนลาง

4. ซับกล่อง
น้ำหอม ของแท้ ของในหล่อง จะมีซับกล่องอีกที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหอมขยับในกล่องทำให้น้ำหอมเสียหาย

5. รหัสต่างๆ
น้ำหอม ของแท้ จะมีรหัสอยู่ 2-3 แบบ แล้วแต่ว่าผู้ผลิตจะใช้รหัสรวมกัน หรือ แยก
5.1 รหัส ล๊อตผลิต
5.2 รหัส ประเทศจำหน่าย
5.3 รหัส รหัส สินค้า
การติดรหัสแต่ล่ะแบรนด์ก็จะต่างกัน ยิงด้วยเลเซอร์ ปั้มตัวยุบ ทำตัวนูน ทำตัวยุบลงไปแล้วใส่สี
ต้องมีรหัสอยู่ชุดนึงที่ กล่อง กับ ขวด ตรงกัน บางแบรนด์ก็ใช้ รหัส ล๊อตผลิต

6. ขวดน้ำหอม
น้ำหอม ของแท้ จะมีขวดสวย ตามรอยต่อจะเรียบสนิทไม่บาทมือ ตัวหนังสือจะต้องคมรายละเอียดชัดเจน ยกเว้น รหัสกับบาร์โค้ดที่ยิงด้วยเลเซอร์ บาร์โค้ดอาจจะเบี้ยวๆนิดๆ

7. ก้านเสปรย์
น้ำหอม ของแท้ ส่วนใหญ่เราจะมองเห็นเข้าไปในขวด เราจะได้เห็นก้านเสปรย์ ส่วนก้านเสปรย์ที่ยังไม่เคยใช้ จะยังมีอากาศอยู่ประมาณครึ่งหลอด หรือเต็มหลอด อย่าลืมดูนะครับจะได้รู้ว่ามีใครแอบใช้ไปรึเปล่า

8. แอลกอฮอล์
น้ำหอม ของแท้ เมื่อเราทำการฉีดที่ข้อมือเพื่อลองดม จะมีกลิ่นของ แอลกอฮอล์ ไม่แรงจนเกินไป แต่จะมีบางตัวที่กลิ่นแอลกอฮอล์แรง เช่น Bvlgari BLV Pour Homme EDT น้ำหอมตัวนี้ตอนฉีดครั้งแรกจะมีกลิ่นของ แอลกอฮอล์ ขึ้นมา แต่พอเราปล่อยให้น้ำหอมซึมเข้าผิว จะเหลือแต่กลิ่นสดชื่น น้ำหอมบางตัวต้องมีการเปรียบเทียบ

9. กลิ่น นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
น้ำหอม ของแท้ ไม่ว่าจะผลิตมาแล้ว ร้อยครั้ง พันครั้ง ผลิตครั้งที่ เท่าไหร่กลิ่นก็จะเหมือนเดิม ถ้าคุณเคยใช่แล้วต้องลองเทียบกับอันเก่าของคุณว่าเหมือนกันทุกอย่างรึเปล่า ทั้งความหอม และ ความทน เหมือนกันรึเปล่า

วิธีดูน้ำหอมของแท้
เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ดูน้ำหอมของเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อมาว่าแท้รึเปล่า หรือ เพื่อนๆมีวิธีอื่นเพิ่มเติมก็โพสทิ้งไว้ เอาไว้ใช้เวลาเลือกซื้อน้ำหอมจะได้ไม่โดนหลอก

เด๋วบทความหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้ำหอม เค้าเตอร์หมายเหตุ ทุกอย่างมีการผิดพลาดได้ น้ำหอมก็เหมือนกัน ความผิดพลาดจากผู้ผลิตเกิดขึ้นได้ และมีอยู่ตลอดเวลา เช่น น้ำหอมตกตะกอน กลิ่นแรงเกินไป กลิ่นเบาเกินไป เสปรย์กดไม่ลง แกะกล่องมาน้ำหอมในขวดไม่มี ความผิดพลาดจากผู้ผลิต สามารถเกิดขึ้นได้ทุกแบรนด์ทางที่ดีควรหา ร้าน น้ำหอม ของแท้ ที่ขายแต่ของแท้ และเป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือ